Skladba a konstrukce domu

Skladba obvodové stěny

 • Fermacell 12,5 mm, připevněný sponami
 • Dřevěná konstrukce z latí 40/60mm,pro montáž a vedení elektroinstalace
 • Parotěsná folie DEKFOL 110
 • dřevěný rám z KVH profilů 160 x 60 mm, vyplněný tepelnou izolací
 • KNAUF UNIFIT 035 tl. 160mm
 • Fermacell 12,5 mm, připevněný sponami
 • fasádní systém s polystyrenem min. tl. 100 mm
 • dvouvrstvá stěrka z tmelu s výztužnou sklotextilní sítí s finální probarvenou omítkou
 • celková tl. obvodové stěny je cca 326 mm
 • součinitel prostupu tepla u = 0,16 W/m2

Skladba vnitřní stěny    

 • Fermacell 12,5 mm, připevněný sponami
 • dřevěný rám z KVH profilů 100 x 60 mm, vyplněný tepelnou isolacíKNAUF UNIFIT 035 tl. 80mm
 • Fermacell 12,5 mm, připevněný sponami
 • celková tl. vnitřní stěny je cca 125 mm

Skladba stropu

 • OSB deska (P-D) 22 mm
 • stropní trámová konstrukce KVH 220 mm
 • parotěsná fólie DEKFOL 110
 • latě 28 mm
 • SDK 12,5 mm

Skladba střechy krokvové konstrukce

 • SDK 12,5 mm
 • latě 28 mm
 • parotěsná fólie DEKFOL 110
 • latě 60 mm s minerální izolací
 • střešní konstrukce KVH 200 s minerální izolací
 • střešní fólie JUTADACH plus
 • kontralatě 40x60 mm
 • střešní latě 40x60 mm
 • betonové střešní krytiny KM Beta

Skladba střechy vazníkové konstrukce

 • SDK 12,5 mm
 • latě 28 mm
 • parotěsná fólie DEKFOL 110
 • minerální izolace KNAUF UNIFIT 035 300mm
 • střešní vazníková konstrukce
 • střešní fólie JUTADACH plus
 • kontralatě 40x60 mm
 • střešní latě 40x60 mm
 • betonové střešní krytiny KM Beta
 • tvary a typy třechy

Řez konstrukcí patrového domu

rez konstrukci patrovy dum 

kliknutím na obrázek se otevře soubor v novém okně jako pdf

Řez konstrukcí přízemního domu

rez konstrukci prizemi

 kliknutím na obrázek se otevře soubor v novém okně jako pdf

 

Materiály a standardní vybavení domu od firmy HKNED s.r.o.